Thursday, 13 June 2024
above article banner area

Langkah-langkah Dalam Mengatasi Problem Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

  1. Langkah-langkah Dalam Mengatasi Problem Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Untuk menyelesaikan problem pada sarana dan prasarana maka perlu adanya pemenuhan program pendeteksian secara dini dan sarana-sarananya serta peralatan sekolah dirancang secara menyeluruh dan teliti[1].

Dahulukan alat-alat yang setiap hari digenakan, setelah itu alat-alat yang sering digunakan, lalu alat-alat yang jarang digunakan. Kemudia mendahulukan alat-alat yang betul-betul diperlukan dan tidak dapat diganti dengan alat atau cara lain. Membatasi pada alat pendidikan berupa tanah, bangunan, perabot berupa mebel, dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam belajar. [2]

 [1]     Abdul Aziz Asy Syakhs, Op. Cit., hlm. 47

[2]     Ahmad Tafsir, Op. Cit, hlm. 95

below article banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *