Tuesday, 28 May 2024
above article banner area

PENGERTIAN HAMZAH WASHAL dan QATHA’

PENGERTIAN HAMZAH WASHAL

Hamzah Washal berupa Hamzah secara pengucapan dan berupa Alif secara tulisan. Diucapkan ketika menjadi permulaan saja. dan gugur ketika berada pada tengah-tengah penuturan kalimat, sekiranya didahului oleh satu huruf atau satu kalimah.

Hamzah Washal adalah Hamzah zaidah berfungsi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati atau sukun yang berada setelahnya. Hamzah Washal terdapat pada kalimah fi’il, kalimah isim maupun kalimah huruf.

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Fi’il:

1. Terdapat pada Fi’il Madhi dan Fi’il Amar dari fi’il 5 huruf atau 6 huruf (Khumasiy dan Sudasiy)
LIHAT  TABEL NO. 1:

2. Terdapat pada Fi’il  Amar dari fi’il 3 huruf
LIHAT TABEL NO. 2:

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Isim :

1. Terdapat pada kalimah isim Masdar dari fi’il 5 huruf atau 6 huruf
LIHAT  TABEL NO. 1:

2. Terdapat pada kalimah isim sepuluh atau sebutan al-Asmaul-’Asyarah (الأسماء العشرة).
LIHAT TABEL NO. 3:

Hamzah Washal yang terdapat pada kalimah Huruf:

1. Hanya terdapat pada satu Kalimah Huruf yaitu AL (ال)  yang berfungsi mema’rifatkan Isim Nakirah ataupun AL zaidah.
LIHAT TABEL NO. 4:

 

PENGERTIAN HAMZAH QATHA’

Hamzah Qatha’ berupa Hamzah yang selalu diucapkan dengan ber-harkah fathah, dhammah atau kasrah. Tidak gugur pengucapannya baik di awal permulaan kalimat atau ditengah-tengah kalimat. Dan tidak gugur sekalipun berada diantara dua kalimah yang tersambung. tertulis di atas Alif bilamana berharkah fathah atau dhammah, dan dibawah Alif bilamana berharkah kasrah. Bentuknya seperti bentuk kepala Ain (ء). Hamzah Qatha’ terdapat pada selain kategori kalimah-kalimah yang telah disebutkan diatas sebagai Hamzah washal. baik pada kalimah Fi’il, Kalimah Isim dan Kalimah Huruf.

Hamzah Qatha’ yang terdapat pada kalimah Fi’il:

1. Terdapat pada Fi’il Madhi 4 huruf yang berwazan أَفْعَلَ
LIHAT TABEL NO. 5:

2. Terdapat pada Fi’il Mudhari’ yang diawali Hamzah Mudhara’ah (tanda mutakallim/orang pertama tunggal)
LIHAT  TABEL NO. 5:

3. Terdapat pada Fi’il Amar 4 huruf yang berwazan أَفْعَلَ
LIHAT TABEL NO. 5:

4. Terdapat pada Fi’il Madhi Tsulatsi Bina’ Mahmuz  (bisa dilihat di page belajar i’lal subpage bentuk bina’)
LIHAT  TABEL NO. 6:

Hamzah Qataha’ yang terdapat pada kalimah Isim :

1. Semua kalimah Isim yang berawalah Hamzah , tentunya Hamzah Qatha’, selain pada ”Isim yg sepuluh” dan “Isim Masdar dari kalimah Fi’il Khumasi dan Sudasi”
LIHAT  TABEL NO. 8:

Hamzah Qatha’ yang terdapat pada kalimah Huruf:

1. Semua Kalimah Huruf yang berawalah Hamzah tentunya Hamzah Qatha’, kecuali huruf “AL” Pema’rifah.
LIHAT TABEL NO. 7:

 

 

HAMZAH WASHAL TABLE NO. 1, Fi’il Madhi, Fi’il Amar dan Isim Masdar dari bangsa 5-6 huruf.

ISIM MASDAR KHUMASI

FI’IL AMAR KHUMASI

FI’IL MADHI KHUMASI

انْكِسَارَاً

اِنْكَسِرْ

انْكَسَرَ

اجْتِمَاعَاً

اِجْتَمِعْ

اجْتَمَعَ

احْمِرَارَاً

اِحْمَرَّ

احْمَرَّ

ISIM MASDAR SUDASI

FI’IL AMAR SUDASI

FI’IL MADHI SUDASI

اسْتِخْرَاجَاً

اِسْتَخْرِجْ

اسْتَخْرَجَ

اعْشِيْشَابَاً

اِعْشَوْشَبْ

اعْشَوْشَبَ

اجْلَوَّاذاً

اِجْلَوَّذْ

اجَلَوَّذَ

احْمِيرَارَاً

اِحْمَارَّ

احْمَارَّ

احْرِنْجَامَاً

اِحْرَنْجَمْ

احْرَنْجَمَ

اقْشِعْرَارَاً

اِقْشَعِرَّ

اقْشَعَرَّ

HAMZAH WASHAL TABLE NO. 2, Fi’il Amar dari Tsulatsi

FI’IL AMAR TSULATSI

FI’IL AMAR TSULATSI

FI’IL   AMAR TSULATSI

اِفْتَحْ

إِضْرِبْ

اُنْصُرْ

اِحْسِبْ

اُحْسُنْ

اِعْلَمْ

HAMZAH WASHAL TABLE NO. 3, Al-Asma ‘Asyarah/Isim Sepuluh

ASMA’ ASYARAH

ASMA’ ASYARAH

ASMA’ ASYARAH

امْرَأَةٌ

اِمْرُؤُ

اِبْنٌ

اِثْنَيْنِ

اِسْمٌ

اِبْنَةٌ

اِثْنَتَيْنِ

اِسْتٌ

ابْنُمُ

ايْمُنُ الله

×

×

HAMZAH WASHAL TABLE NO. 4, Huruf AL = ال

AL MA’RIFAT

AL GHALABAH

AL ZAIDAH

اَلرَّجُلُ

اَلْمَدِيْنَةُ

اَلَّذِيْ

اَلْمُؤْمِن

اَلْعَقَبَة

اَلآنَ

HAMZAH QATHA’ TABLE NO. 5, Fi’il Madhi dan Fi’il Amar Tsulatsi Ruba’i wazan أَفْعَلَ dan semua Fi’il Mudhari’ dg tanda Mutakallim

FI’IL AMAR RUBA’I

SEMUA FI’IL MUDHARI’ DG HAMZAH MUDHARA’AH

FI’IL MADHI RUBA’I

أَكْرِمْ

أَفْتَحُ – أُكْرِمُ – أَتَعَلَّمُ – أَسْتَخْرِجُ

أَكْرَمَ

HAMZAH QATHA’ TABLE NO. 6, Fi’il Tsulatsi Bina’ Mahmuz

FI’IL MADHI TSULATSI MAHMUZ

FI’IL MADHI TSULATSI MAHMUZ

FI’IL MADHI TSULATSI MAHMUZ

أَدَمَ

أَخَذَ

أَمَرَ

أَثَرَ

أَثِمَ

أَدُبَ

HAMZAH QATHA’ TABLE NO. 7, Semua kalimah Huruf selain ال

KALIMAH HURUF

KALIMAH HURUF

KALIMAH HURUF

KALIMAH HURUF

KALIMAH HURUF

إِلاَّ

إِلَى

إِذْ

إِذَنْ

إِذْماَ

أَوْ

إِنَّ

إِنْ

أَماَ

أَمْ

HAMZAH QATHA’ TABLE NO. 8, Semua kalimah Isim Zhahir, Isim Dhamir dan Idza Syarat. Selain hamzah Isim sepuluh dan Masdar Khumasi dan Sudasi (dari Fi’il bangsa 5-6 Huruf).

IDZA SYARAT

ISIM DHAMIR

ISIM DHAMIR

ISIM ZHAHIR

ISIM ZHAHIR

إذَا

أنْتَ

أنَا

أَحْمَدُ

 
below article banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *